ฝาก-ถอน

วิธีการฝากเงิน-สมัครเล่นเกมส์ต่างๆ
สำหรับการเปิดบัญชีกับเราเป็นครั้งแรกท่านสมาชิกสามารถ เปิดบัญชีกับเราได้ง่ายๆดังนี้

การโอนเข้าบัญชีธนาคาร “ฝากเงิน”

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกรุงไทย ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกรุงเทพ ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกสิกรไทย ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกรุงศรี ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

“ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบแล้ว”
ไม่พบว่ามียอดเงินจำนวนดังกล่าวโอนเข้ามาทางทีมงานอาจขอดู “สลิป” เพื่อยืนยัน หากท่านไม่มีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ สอบยอดเงิน ดังกล่าวจนกว่าทางทีมงานและท่านจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการโอนเงิน เข้ามาจริง และทางทีมงานตรวจสอบจนพบยอดเงิน ทางทีมงานจึงจะเพิ่มยอดเงินให้กับ บัญชีของท่านต่อไป

“หลังจากที่ท่านได้โอนเงินแล้วเสร็จ”
กรุณาโทรยืนยันยอดเงินทันที่ พร้อมเวลาในสลิป เพื่อทางทีมงานจะได้ตรวจสอบยอดเงินของท่าน กรณีที่ทางทีมงานตรวจสอบ พบยอดเงินของท่าน จะปรับยอดเงินในบัญชีภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที (ถ้าเกินเวลาที่กำหนด กรุณาโทรเข้ามาสอบถาม)

“ตัวอย่างการแจ้งเติมเงิน”

โอนเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชน์ บัญชีคุณ… จำนวนเงิน 2000 บาท เวลาในสลิบ 18.00 น. user a88xxx

สมาชิกทุกท่านสามารถแจ้งถอนยอดเงินได้ทุกวัน
ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถแจ้งถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของท่านได้ดังนี้

การโอนกลับจากธนาคาร “ถอนเงิน”

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกรุงไทย ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกรุงเทพ ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกสิกรไทย ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
  • ธนาคารกรุงศรี ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

“ในการถอนเงินออกจากบัญชีของท่านสมาชิก”
สมาชิกทุกท่านจำเป็นที่จะต้องยืนยัน Username และ ยอดเงินทั้งหมดให้ตรงกับที่มีอยู่ในบัญชี เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี ความถูกต้องและปลอดภัยกับบัญชีของ ท่านสมาชิกเอง

“ตัวอย่างการแจ้งการถอนเงินกลับ”

user a88xxx จำนวนเงินที่ถอน 100,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชน์ เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี คุณxxx เบอร์มือถือส่งsms 090-0000000

Back to top